Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Start schooljaar 2016-2017

berichtenPosted by Jeannot Mon, August 22, 2016 09:03:13

Geachte ouders,

Nog een beperkt aantal dagen scheiden ons van de start van het nieuwe schooljaar. Zowel u als uw kind(eren) werden er via reclame en in de winkels voldoende attent op gemaakt dat de schooltijd weer nakend is.

Om u gerust te stellen en tegelijkertijd de informatie te bezorgen, nodig voor een vlotte start, toch ook een berichtje van de school. We gooien de deuren voor onze kinderen wijd open op donderdag 01 september vanaf 07u30. De lessen starten om 08u30. Alle ouders met kinderen die naar het eerste leerjaar gaan, nodigen wij van harte uit om samen met hun schattebout naar de klas te gaan. Het maakt de start in de nieuwe, grote school voor uw kind alvast een stuk aangenamer. U vindt de klaslijsten links in de inkomhal van onze school en er zal steeds een leerkracht zijn om u te begeleiden.

Indien u een kind in een andere klas dan het eerste leerjaar hebt, zien wij u uiteraard ook graag uw kind begeleiden tot op de speelplaats waar de leerkracht van uw kind u zal opwachten.

Maak u geen zorgen over wat uw kind nodig heeft… Een boekentas, boterhammetjes en eventueel eigen drinken – drank kopen op school kan ook – volstaan voor de eerste dag. Boeken, schriften, schrijfgerei worden door de school ter beschikking gesteld.

Nog enkele praktische inlichtingen:

 1. Turnkledij kan ’s morgens vanaf 08u15 via het secretariaat aangekocht worden. Richtprijs voor T-shirt en short bedraagt 20 euro.
 2. Op donderdagavond 01 september 2016 om 20u00 is er oudercontact voorzien voor het 1ste ,5de en 6de leerjaar.
 3. Op maandagavond 05 september 2016 om 20u00 is er oudercontact voorzien voor het 2de, 3de en 4de leerjaar.
 4. Er is voorbewaking voorzien vanaf 07.30 uur. We vragen hiervoor 1 euro.
 5. Tijdens de middag kan u zoon/dochter op de school blijven.
 6. De nabewaking/studiebegeleiding gaat reeds van start vanaf de eerste dag en duurt tot 17u30. De kostprijs hiervan bedraagt 2,5 euro.
 7. Op woensdag is er – bij voldoende kandidaten – opvang voorzien tot 15.00 uur. Gelieve bij het begin van het schooljaar aan te geven of uw kind hiervan regelmatig gebruik zal maken. Voor deze opvang vragen wij 7 euro.
 8. Gelieve op de eerste dag bij de leerkracht aan te geven (indien u dit nog niet deed bij de inschrijving) op welke wijze uw kind naar huis gaat: ophalen – met de fiets – via een rij – met de bus.
 9. Alle belangrijke activiteiten met hun respectieve data vindt u terug op onze website: www.sint-stanislas.be. Vooral de rubrieken “Schakel”, “Agenda” en “Nieuwsbrieven” bevatten op dit ogenblik nuttige en belangrijke informatie. Later kan u de activiteiten van uw kind ook volgen op de “Weblogs” en via Gimme een communicatieplatform waarover later meer informatie.
 10. Indien uw kind van een andere school komt en bij ons in een leerjaar hoger dan het eerste instapt, kregen we graag inzage in het rapport van de andere school zodat wij uw kind gericht kunnen helpen.
 11. Mogen we ook vragen om – indien u uw kind met de wagen brengt – niet te parkeren voor de garages van onze buren en de grote ruimte die het trottoir aan de Garittestraat biedt niet aan te wenden als parkeerplaats. De veiligheid van onze kinderen blijft topprioriteit. We zien uw kind – indien mogelijk – het liefst te voet of met de fiets naar school komen. We beschikken trouwens over een fietsenstalling waar fietsen veilig kunnen gestald worden.
 12. Voor een vlot dagverloop is het bijzonder belangrijk dat uw kind tijdig aanwezig is op de school. Op die wijze kan er ’s morgens een rustige en fijne start genomen worden die niet telkens onderbroken wordt door laatkomers. Kwaliteit hangt vaak samen met stiptheid.
 13. Om te voorkomen dat op het einde van de maand onze inkomhal overspoeld wordt met “verloren voorwerpen”, vragen wij met aandrang alles wat van uw kind(eren) is van naam en voornaam te voorzien. Zo is het voor ons mogelijk elk kledingstuk of brooddoos aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.

We hopen vanzelfsprekend dat uw kind en uzelf gelukkig zullen zijn op onze school. We willen alvast benadrukken dat wij met een open geest met u zullen samenwerken om uw kind alle kansen tot zelfontplooiing te geven.

Wij kijken ernaar uit om u op de eerste schooldag te mogen begroeten en ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het schoolteam

Sint-Stanislascollege

Gustaaf Garittestraat 1

2600 Berchem

tel. 03 230 46 92

Mail: sint.stanislas@skynet.be