Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Info schooljaar 2013-2014

berichtenPosted by Jeannot Tue, August 20, 2013 15:32:51

Beste ouders,

Nog enkele weken scheiden ons van de start van het nieuwe schooljaar. Zowel u als uw kind(eren) werden er via reclame en in de winkels voldoende attent op gemaakt dat de schooltijd weer nakend is.

Om u gerust te stellen en tegelijkertijd de informatie te bezorgen, nodig voor een vlotte start, toch ook een berichtje van de school. We gooien de deuren voor onze kinderen wijd open op maandag 2 september vanaf 07u30. De lessen starten om 08u30. Alle ouders met kinderen die naar het eerste leerjaar gaan, nodigen wij van harte uit om samen met hun schattebout naar de klas te gaan. Het maakt de start in de nieuwe, grote school voor uw kind alvast een stuk aangenamer. U vindt de klaslijsten links in de inkomhal van onze school en er zal steeds een leerkracht zijn om u te begeleiden.

Indien u een kind in een andere klas dan het eerste leerjaar hebt, zien wij u uiteraard ook graag uw kind begeleiden tot op de speelplaats waar de leerkracht van uw kind u zal opwachten. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de klaslijsten voor het 2de tot en met het 6de leerjaar niet meer uithangen in de hal. De verdeling van de leerlingen werd met zorg uitgevoerd, rekening houdend met de specifieke behoeften van elk kind individueel en het belang van de totale klasgroep.

Maak u geen zorgen over wat uw kind nodig heeft… Een boekentas, boterhammetjes en eventueel eigen drinken – drank kopen op school kan ook – volstaan voor de eerste dag. Boeken, schriften, schrijfgerei worden door de school ter beschikking gesteld.

Nog enkele praktische inlichtingen:

  1. Turnkledij kan ’s morgens vanaf 08u15 via het secretariaat aangekocht worden. Richtprijs voor T-shirt en short bedraagt 16 euro.
  2. Op maandagavond 02 september 2013 om 20u00 is er oudercontact voorzien voor het 1ste ,4de en 6de leerjaar.
  3. Op dinsdagavond 03 september 2013 om 20u00 is er oudercontact voorzien voor het 2de en 3de leerjaar.
  4. Op dondagavond 05 september 2013 om 20u00 is er oudercontact voorzien voor het 5de leerjaar.
  5. De nabewaking gaat reeds van start vanaf de eerste dag en duurt tot 17u30.
  6. Gelieve op de eerste dag bij de leerkracht aan te geven (indien u dit nog niet deed bij de inschrijving) op welke wijze uw kind naar huis gaat: ophalen – met de fiets – via een rij – met de bus.
  7. Alle belangrijke activiteiten met hun respectieve data vindt u terug op onze website: www.sint-stanislas.be. Vooral de rubrieken “Schakel”, “Agenda” en “Nieuwsbrieven” bevatten op dit ogenblik nuttige en belangrijke informatie. Later kan u de activiteiten van uw kind ook volgen op de “Weblogs”.
  8. Mogen we ook vragen om – indien u uw kind met de wagen brengt – niet te parkeren voor de garages van onze buren en de grote ruimte die het trottoir aan de Garittestraat biedt niet aan te wenden als parkeerplaats. De veiligheid van onze kinderen blijft topprioriteit.
  9. Voor een vlot dagverloop is het bijzonder belangrijk dat uw kind tijdig op school is. Op die wijze kan er ’s morgens een rustige en fijne start genomen worden die niet telkens onderbroken wordt door laatkomers. Kwaliteit hangt vaak samen met stiptheid en discipline.
  10. Om te voorkomen dat op het einde van de maand onze inkomhal overspoeld wordt met “verloren voorwerpen”, vragen wij met aandrang alles wat van uw kind(eren) is van naam en voornaam te voorzien. Zo is het voor ons mogelijk elk kledingstuk of brooddoos aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.

We hopen vanzelfsprekend dat uw kind en uzelf gelukkig zullen zijn op onze school. We willen alvast benadrukken dat wij met een open geest met u zullen samenwerken om uw kind alle kansen tot zelfontplooiing te geven.

Wij kijken ernaar uit om u op de eerste schooldag te mogen begroeten en ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het schoolteam

Sint-Stanislascollege

Gustaaf Garittestraat 1

2600 Berchem

tel. 03 230 46 92

Mail: sint.stanislas@skynet.be